Olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach

Aktualności

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk mają zaszczyt zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału w IIedycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi. Olimpiada zorganizowana pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest przeznaczona dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technikhandlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości). Podczas 3 etapów konkursu, uczniowie szkół średnich będą walczyć o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbędziesię końcem lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowejhttp://olimpiada.org.pl. Poniżej przesyłamy dokładny harmonogram Olimpiady oraz formularzzgłoszeniowy dla szkół. Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać na adresolimpiada2017int@gmail.com W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny(505-699-461).

Z dumą przypominamy, że podczas I edycji Olimpiady, aż 16 uczniów uzyskało tytuł laureata, zaś17 finalisty, natomiast w II edycji mieliśmy przyjemność wyłonić 12 laureatów (3 zespoły 4-osobowe).Zachęcamy już dziś do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

Z wyrazami szacunku,

Instytut Nowych Technologii w Łodzi Społeczna Akademia Nauk

page1image3615232page1image3604672

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przebiegać będzie w trzech etapach:

  • I etap – 3 dni między 26, a 28 lutego 2019 r.; etap szkolny – przeprowadzony zostanie wmacierzystych szkołach uczestników. Polegać będzie na wypełnieniu testu wielokrotnegowyboru. Etap ten odbędzie się jednocześnie we wszystkich szkołach. Testy wypełniane będą online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 250 osób.

  • II etap – 3 dni między 11, a 13 marca 2019 r.; przeprowadzony zostanie w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, poprzez pytania weryfikujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Testy również wypełniane będą online. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowane zostaną 24 osoby.

  • III etap – 21 marca 2019 r. – warsztaty oraz 16 kwietnia 2016 – Gala Finałowa; r.; ostatni etap realizowany będzie w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku(case competition). Uczniowie losowo łączeni będą w zespoły 4 osobowe (6 zespołów), zespoły wylosują jeden przypadek. Następnie podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotują propozycję rozwiązania problemu, który będzie dotyczył m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Komisja będzieoceniała: (1) jakość, innowacyjność oraz kreatywność proponowanych rozwiązań, (2) jakość prezentacji zespołu, (3) umiejętność pracy w zespole – na podstawie efektów, podczasprezentacji oraz z rejestracji przebiegu pracy na platformie online.

W ramach tego etapu odbędzie się również, zaplanowane na marzec 2019 roku, spotkaniewarsztatowe dla 24 uczniów, którzy zakwalifikują się do tego etapu oraz nauczycieli. Spotkaniew wymiarze 3 godzin odbędzie się w Łodzi, a planowany program spotkania to

  • wykłady eksperckie, prezentacje na temat sposobów analizowania przypadków, metod rozwiązywania problemów
  • warsztaty umiejętności praktycznych dotyczących pracy w zespole oraz kreatywności i rozwiązywania problemów,
  • losowanie zespołów i przypadków.

Opracowane rozwiązania będą przesyłane w formie ustandaryzowanej prezentacji do Organizatorów.Uczniowie będą mieli 3 tygodnie na przygotowanie i przesłanie prezentacji.

W kwietniu 2019 roku, podczas oficjalnej Gali Finałowej, która odbędzie się w Łodzi,w siedzibie Społecznej Akademii Nauk, nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób).

Gala Finałowa obejmie:

  • (1) prezentację zespołów (do 15 min.),
  • (2) obrady Komisji (w tym czasie Uczniowie i Nauczyciele mają posiłek oraz krótki wykład),
  • (3) rozstrzygnięcie Olimpiady i wręczenie nagród.