Ogólnopolski program MĄDRZY CYFROWI

Aktualności

Ogólnopolski program MĄDRZY CYFROWI, realizowanym przez naszą Fundację “ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org

Główne założenia programu.

MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska. Uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli/bibliotekarzy/edukatorów, którzy następnie będą wspierać i monitorować samodzielną pracę uczniów nad projektami społecznymi.

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, biblioteki, gminne ośrodki kultury oraz inne instytucje, które organizują czas wolny dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych w czasie ferii zimowych 2019 roku.

MĄDRZY CYFROWI to pomysł nie tylko na ferie.

W ciągu 5 dni w okresie ferii zimowych uczestnicy programu MĄDRZY CYFROWI wezmą udział w warsztatach, podczas których zostaną wprowadzeni w świat wartości moralnych przy wykorzystaniu książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Jednocześnie zapoznają się z nowymi narzędziami cyfrowymi, takimi jak Canva, Padlet, ThingLink i inne, służącymi do tworzenia grafik, montowania filmów, pracy w chmurze, wspólnej edycji tekstów. Zdobyte umiejętności i wiedzę będą następnie wykorzystywać (już po zakończeniu warsztatów, po feriach) podczas 6-tygodniowej samodzielnej realizacji projektów społecznych w swoim otoczeniu przy pomocy elementów metody design thinking.

Projekt społeczny jest nastawiony na dobro innych ludzi i zwierząt, otoczenia, planety. Przyświeca mu założenie, według którego wszystkie zainteresowane strony mają odnieść korzyść lub zaakceptować proponowaną zmianę, jako poprawiającą istniejącą sytuację lub wprowadzającą jakieś udogodnienie bądź nowe możliwości. Korzyść może dotyczyć rozwiązania trudnej sytuacji życiowej, materialnej, psychologicznej czy społecznej (np. wzrostu poczucia bezpieczeństwa, zniesienia barier utrudniających funkcjonowanie, poprawy jakości życia), opracowanie programu ułatwiającego naukę, zdobywanie nowych umiejętności, integrację ludzi, dbanie o zdrowie, mądre spędzanie czasu wolnego, promocję wartościowych działań itp.

Dla nauczycieli.

Program MĄDRZY CYFROWI dla nauczycieli jest okazją do poznania lub utrwalenia wiedzy o narzędziach cyfrowych i treściach uzupełniających podstawę programową, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy. Przygotowany w ramach programu kurs internetowy pokazuje, jak korzystać z różnych bezpłatnych aplikacji oraz narzędzi, aby zaciekawić i pobudzić młodzież do wspólnego działania. Tym samym daje możliwość podwyższenia kwalifikacji.

Program wpisuje się w założenia aktualnej podstawy programowej (nauczanie wartości) oraz programu MEN ‒ Aktywna Tablica (nowe narzędzia cyfrowe). Nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalnie opracowanych dla nich scenariuszy na każdy z pięciu dni warsztatów, obejmujących następującą tematykę:

  • Pracę nad koncepcją zmiany społecznej – każdego dnia jeden etap procesu kreatywnego.
  • Pogłębianie rozumienia wartości – czytanie wybranych tekstów ze zbioru opowiadań pt „Gorzka czekolada”, wspólne dyskusje i ćwiczenia.
  • Korzystanie ze wskazanych narzędzi cyfrowych po to, by opracować i rozwijać koncepcje zmian.

W programie młodzież ma okazję pogłębiać rozumienie wartości moralnych:

  • Odpowiedzialności
  • Odwagi
  • Uczciwości
  • Szacunku
  • Mądrości
  • Empatii
  • Postaw społecznych

Rejestracja i szczegółowy regulamin programu dostępne są na stronie:

www.madrzycyfrowi.pl

Poniżej link do krótkiego filmu z pilotażu programu, który odbył się w czasie wakacji:

https://youtu.be/txhsWVeAATs

załączniki: 
ZałącznikWielkość
Office presentation icon MadrzyCyfrowi.ppt679 KB