Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Rodzaj formy i adresaci:  Forum Dyrektorów Przedszkoli ,  Dyrektorzy przedszkoli

 

Planowane efekty:

Dyrektorzy będą mogli:

  • uzyskać informacje na temat ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 roku
  • poznać sposoby optymalizacji procesów pod kątem eliminacji potencjalnych możliwości nadużyć
  •  zapoznać się  z bezpiecznymi rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania szczególnych kategorii danych, przetwarzania danych osobowych osoby niewymagającej identyfikacji, obowiązek podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której dane dotyczą a także prawo do sprostowania danych i  do ich przenoszenia
  • poznać zasady związane z ochroną danych osobowych dzieci i ich rodziców oraz dokumentowaniem

 

czytaj więcej