Nowe przepisy ochrony danych osobowych Cz. 2 (powtórzenie)

Rodzaj formy i adresaci:     Konsultacja grupowa dla dyrektorów  szkół i przedszkoli

Planowane efekty:   Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z rodzajami danych osobowych, zbiorami danych, jakie powinny być opisane w szkole/placówce oraz na czym polega przetwarzanie danych osobowych i prowadzenie rejestru przetwarzania.

 

czytaj więcej