Normalizacja w szkole

Aktualności

15 marca 2019 roku odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy + miasto = Smart City". Patroni konferencji to Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej.

Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.