MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE "PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU"

Nr szybkiej informacji: 
302
Adresat: 
dla nauczycieli wychowania fizycznego
Informacja o wydarzeniu: 

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

PIŁKA RĘCZNA - ROZWIJAMY SZYBKOŚĆ REAKCJI POPRZEZ CHWYTY
I PODANIA PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU

 

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 12 marca 2014 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych Al. Politechniki 37.

Celem spotkania jest zaprezentowanie różnych rozwiązań ćwiczeń kształtujących przygotowujących do zadania głównego w zgodzie z nową podstawą programową.

 

Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan we współpracy z Maciejem Matczakiem - ŁCDNiKP.

Zajęcia prowadzić będą Panie Justyna Danke – ZSS nr 2 i Urszula Szczepaniak – ZSTI.

 

Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w zajęciach  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  07.03.2014 r.

Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną: eridan8@op.pl kontakt: Teresa Libiszewska-Gozdan

 

Zapraszamy!!!

Opracowała:

Teresa Libiszewska – Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Organizator: 
Teresa Libiszewska-Gozdan