Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Rodzaj formy i adresaci:  Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

 

Planowane efekty:

  • doskonalenie kompetencji językowych i metodycznych uczestników kursu umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i I etapie edukacyjnym zgodnie z wymogami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)

 

czytaj więcej