LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W KATEGORII MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Miniaturka: 

• Tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W KATEGORII MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (przyznany siedmiokrotnie w latach 2003 - 2014),
− SZAFIROWY WAWRZYN dla trzykrotnego zdobywcy SZAFIROWEJ STATUETKI (przyznany dwukrotnie w roku 2009 i 2012) za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
− BURSZTYNOWA STATUETKA za kreowanie organizacji uczącej się
(2003-2005, 2007-2009).
Ponadto Kapituła Nagrody Konkursu przyznała Centrum cenne WYRÓŻNIENIA za:
− ROZWIJANIE ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ (2002),
− UTRZYMYWANIE WYSOKICH STANDARDÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (2010)
− KONSEKWENTNE DOSKONALENIE ZARZ ĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (2011).