Kursy języka angielskiego dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli

Aktualności

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych do udziału w kursach języka angielskiego na poziomach A2, B1, B2. 

 Link do informacji o kursach