Konkurs o zasięgu wojewódzkim „NAJLEPSZA PRACA MODELOWO-KONSTRUKCYJNA W SZKOŁACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH”

Nr szybkiej informacji: 
287
Adresat: 
Opiekunowie i laureaci szkolnego etapu konkursu „NAJLEPSZA PRACA MODELOWO-KONSTRUKCYJNA W SZKOŁACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH”
Informacja o wydarzeniu: 

Tradycją lat ubiegłych Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje wojewódzki konkurs zawodowy „Najlepsza Praca Modelowo-Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych”.

Celem konkursu jest m.in. stworzenie możliwości zaprezentowania wykonanych przez uczniów prac modelowo-konstrukcyjnych i projektów technicznych urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub mechatronicznych, a także wyłonienie i wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie projektowania, wykonywania i uruchamiania urządzeń elektrycznych.

Serdecznie zapraszamy opiekunów i laureatów szkolnego etapu konkursu do zgłaszania  uczestnictwa w etapie wojewódzkim. Kartę zgłoszenia (w załączeniu) należy dostarczyć zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu znajdującym się na stronie www.wckp.lodz.pl.

Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 26 marca 2015 r. godz. 1000, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, sala 210.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Karty zgłoszeń należało nadesłać do 20.03.2015 r., ale ze względów organizacyjnych termin ten został przesunięty na 26.03.2015 r.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel konsultant z Pracowni Edukacji Zawodowej Ryszard Zankowski tel. kom. 539 994 320.

 

Opracował:

Ryszard Zankowski

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim

Załączniki: 
Organizator: 
Ryszard Zankowski