KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA”

Nr szybkiej informacji: 
166
Adresat: 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

KONKURS

„JA PRZEDSIĘBIORCA”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

Konkurs „Ja przedsiębiorca” ma na celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Pragniemy promować postawy przedsiębiorcze a zwłaszcza sprawdzenie siebie w roli przedsiębiorcy. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym projektem i rozpowszechnienia tej informacji wśród uczniów.

 

        Zgłoszenie szkół do konkursu do 29.11.2013 roku

         Eliminacje na I etapie – do 27.02.2014 roku

 

Więcej informacji na stronie www.konkursy.lodz.pl (konkursy zawodowe)

 

opracowała:

Małgorzata Bartosiak

doradca zawodowy ŁCDNiKP – kierownik konkursu

Organizator: 
Małgorzata Bartosiak