Kierunek Filologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału w pierwszej edycji konferencji nikej 2017.

Aktualności

Kierunek Filologia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
zaprasza do udziału w pierwszej edycji konferencji nikej 2017.

Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków
obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli oświaty i
kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania
jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy
kompetencji językowej.

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ahe.lodz.pl/news/10375/innowacje-w-edukacji-jezykowej-konferencja-naukowa