JAK MÓWIĆ ABY NAS SŁYSZANO I ROZUMIANO ? zajęcia edukacyjne dla uczniów

Nr szybkiej informacji: 
13
Adresat: 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

JAK  MÓWIĆ  ABY  NAS  SŁYSZANO  I  ROZUMIANO ?

zajęcia  edukacyjne  dla  uczniów

 

Adresaci:   uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Do wiadomości:   dyrektorzy szkół, wychowawcy

              

Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza na zajęcia z dykcji i ekspresji mowy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani kształceniem swoich umiejętności w zakresie autoprezentacji.

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom faktu, że sposób posługiwania się głosem, umiejętność wykorzystania wszystkich jego parametrów oraz doskonała dykcja mogą zadecydować  o przyszłych sukcesach na rynku pracy.

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zasadami wymawiania, nauczą się rozpoznawać najczęściej popełniane błędy, będą wiedzieć jak stosować elementy prozodyczne języka, takie jak intonacja, rytm, akcent. Będą mieć również okazję zmierzyć się z tak istotnym wyzwaniem, jak piękne wygłoszenie/odczytanie tekstu.

 

Czas trwania zajęć : 4 godziny ( 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne). Dokładny termin do uzgodnienia.

Miejsce: szkoła, do której uczęszczają zainteresowani.

Grupa: maksymalnie 15 osób.

Zajęcia są bezpłatne.

Zaproszenie jest ważne do końca maja 2015 r.

Zgłoszenia (karty zgłoszenia do pobrania na stronie www.wckp.lodz.pl – formularz nr 22) prosimy przesyłać faksem na numer 42 6781085 lub uzgadniać telefonicznie (606 48 65 27).

 

Opracowała:

Monika Korzon

 

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim 

Organizator: 
Monika Korzon