Informacje dotyczące Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2014

Nr szybkiej informacji: 
187
Adresat: 
Dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół z powiatów: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Łódź Wschód, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz
Informacja o wydarzeniu: 

Informacje dotyczące  Międzynarodowego Konkursu
 KANGUR MATEMATYCZNY 2014

Dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół z powiatów: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Łódź Wschód, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Matematycznym KANGUR.
 Z dniem 25 listopada 2013 r. rozpoczynamy nową XXIII edycję konkursu Kangur Matematyczny. W roku 2014 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek,
20 marca o godzinie 900
. Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 8zł na konto Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 90-142 Łódź, ul. Kopcinskiego 29. Getin Bank S.A. Oddział w Łodzi numer : 25 1560 0013 2026 0040 3869 0006 z dopiskiem (koniecznie !) KANGUR MATEMATYCZNY. Nauczyciele - opiekunowie konkursu "KANGUR 2014"  są odpowiedzialni za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 • Założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora 
  www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur-mat.pl/szkola_instrukacja.pl ) -
  w przypadku braku konta szkoły.
 • Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników do 30 stycznia 2014 roku, drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów na adres:
  kangur@wckp.lodz.pl Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów
  i zatwierdzeniu przez koordynatora, szkoła otrzyma kod szkoły składający się
  z czterech liter alfabetu.
 • Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów, w tym m.in. o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.
 • Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 • Dostarczenie lub wysłanie pocztą na adres podany w punkcie 2  zaklejonej koperty
  z kartami odpowiedzi.
 • Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu., które będą dostępne po zalogowaniu się  na konto szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171
lub (42) 6739279 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl

Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2013 i regulamin są umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl

          Opracowała:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

Organizator: 
Danuta Węgrowska