INFORMACJA DLA SZKOLNYCH OPIEKUNÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR EUROPEJSKI 2014

Nr szybkiej informacji: 
299
Adresat: 
nauczyciele matematyki
Informacja o wydarzeniu: 

INFORMACJA DLA SZKOLNYCH OPIEKUNÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR EUROPEJSKI 2014

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przypomina, że eliminacje konkursu Kangur Europejski należy przeprowadzić w dniu 20 marca 2014 roku. Eliminacje należy rozpocząć o godzinie 9.00.
Na rozwiązanie testu przeznaczonych jest 75 minut. Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu są zawarte w regulaminie konkursu, który został przesłany na konto szkoły a także jest na stronie internetowej www.wckp.lodz.pl

Szkoły z terenu miasta Łodzi materiały do przeprowadzenia konkursu KANGUR osobiście lub przez upoważnioną osobę odbierają 19 marca 2014r.  w godz. 8.30 – 18.00 w ZSO Nr 8, ul. Czernika 1/3

20 marca 2014r. należy karty odpowiedzi dostarczyć ( lub wysłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8,  92 – 538 Łódź, ul. Czernika 1/3. Każda szkoła otrzymuje kopertę zawierającą zadania dla uczniów, karty odpowiedzi oraz kartę, na której umieszczony jest kod szkoły (kod składa się z czterech liter polskiego alfabetu) i zgłoszona liczba uczniów z poszczególnych kategorii. Kod szkoły jest ten sam, który został nadany szkole, która założyła konto swojej szkoły.  

Prosimy także o wpisanie do tabeli (liczbę uczestników)  liczby uczniów według kategorii biorących udział w konkursie Kangur. Jeśli w dniu konkursu uczeń, który wpłacił wpisowe nie zgłosi się na zawody, może za niego wziąć udział w konkursie inny uczeń danej szkoły, startujący w tej samej kategorii.

Bardzo prosimy szkolnych opiekunów konkursu Kangur 2014 o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia przez uczniów pierwszej strony karty odpowiedzi, a szczególnie poprawności wpisania kodu. Do wypełniania kart odpowiedzi używamy czarnego długopisu. Kart odpowiedzi nie wolno giąć ani poprawiać, będą bowiem sprawdzane komputerowo. Nie ma możliwości przepisywania uszkodzonych kart odpowiedzi. Prosimy nie odsyłać zadań konkursowych. Zadania, uczniowie zabierają ze sobą. Uczniowie nie mogą używać korektora i kalkulatora.

Każdy uczestnik konkursu oraz Szkolny Koordynator otrzymują w prezencie breloczek – układankę przestrzenną.

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów.

          Opracowała:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

Organizator: 
Danuta Węgrowska