INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY

Nr szybkiej informacji: 
153
Adresat: 
DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
Informacja o wydarzeniu: 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY
 

Pragniemy poinformować, że Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej ŁCDNiKP, nawiązała współpracę z firmą Grota Solna „Relax”, w ramach której zaplanowano warsztaty dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych

Rola soli w organizmie człowieka

Celem spotkania jest poznanie właściwości leczniczych soli i jej funkcji w organizmie oraz  promocja miejsc w Łodzi, sprzyjających zdrowiu.

 

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli w terminach:

08.11.2013 – godz. 16:30 – 18:00 – Grota Solna „Relaks” ul. Drewnowska 77

15.11.2013 – godz. 16:30 – 18:00 - Grota Solna „Relaks” ul. Drewnowska 77

 

Tematyka spotkania obejmuje:

§  zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną Groty Solnej „Relaks”

§  wybór treści podstawy programowej przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym, do tematyki zajęć, które można przeprowadzić w Grocie Solnej

§  wykład dot. rodzajów soli, sposobów jej pozyskiwania, właściwości leczniczych
i znaczenia jodu w organizmie człowieka.

§  udział w 30 minutowym seansie relaksacyjno – terapeutycznym 

§  warsztat wizażu

Warsztaty są BEZPŁATNE.

 

UWAGA: Do groty wchodzimy w białych skarpetkach.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia poprzedzającego termin warsztatu na adres e-mail anna.romanska@epf.pl lub pod numer telefonu 608 521 999

 

Opracowała:
 

Anna Romańska

doradca metodyczny przyrody

Organizator: 
Anna Romańska