I FORUM UCZNIÓW UZDOLNIONYCH INFORMATYCZNIE

Nr szybkiej informacji: 
203
Adresat: 
młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

I FORUM UCZNIÓW UZDOLNIONYCH INFORMATYCZNIE

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na I Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie organizowane przez uczniów, członków Akademii Młodych Twórców.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w godz. 13.00-16.00 w siedzibie Centrum. Podczas Forum uzdolnieni informatycznie uczniowie szkół łódzkich będą mieli okazję wygłosić przygotowany przez siebie referat oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych uczniów przez członków AMT oraz jej absolwentów.

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie (szarugas@wckp.lodz.pl) do 3 grudnia 2013 r.  

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową.

 

 

 

Opracował: Sławomir Szaruga

Organizator: 
Sławomir Szaruga