FORUM PRACODAWCÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Aktualności

Jak co roku Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje ważne wydarzenie, które odbędzie się 1 marca 2018 roku, o godzinie 10:00 podczas Łódzkich Targów Edukacyjnych w hali EXPO, sala A, al. Politechniki 4.

FORUM PRACODAWCÓW I DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH jest okazją do spotkania przedstawicieli pracodawców i edukacji oraz podjęcia dyskusji na temat współpracy w celu zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego i lepszego przygotowania uczących się do wykonywania zadań zawodowych.

 

W programie Forum zaplanowano wystąpienia prelegentów na tematy:

·        Udział pracodawców w opisywaniu i włączaniu kwalifikacji rynkowych do ZSK

·        Współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym- zaproszenie do współpracy z ORE i MEN

·        Programy rozwojowe. Projekt kierunek na rozwój

·        Pracodawcy jako egzaminatorzy, firmy jako ośrodki egzaminowania

·        Organizacja staży dla uczniów i nauczycieli u pracodawców

·        Współpraca pracodawców z placówkami edukacyjnymi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych

·        Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim.

Ważnym punktem Forum będzie dyskusja na temat: Jakich motywatorów oczekują pracodawcy, aby współpraca ze szkołami mogła być szersza i efektywniejsza? Wnioski i uwagi uczestników dyskusji zostaną zebrane i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.