Erasmusdays

Aktualności

Rysunek Erasmusdays

W ramach obchodów ErasmusDays prezentujemy osiągnięcia i rezultaty projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Każdy może bliżej zapoznać się                  z praktyczną stroną funkcjonowania Programu Erasmus+, odkryć kolejne obszary aktywności znajdujące się w szerokim spektrum jego oddziaływania. Proponujemy zapoznanie się z osiągnięciami niektórych szkół i przedszkoli w zakresie realizacji projektów Erasmusa.

 

 

Projekty realizowane w ramach Erasmus+ w szkole podstawowej 

1.    Let’s Create More Healthy Europe czyli Kreujemy zdrowszą Europę, projekt realizowany w ramach Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi. Link https://drive.google.com/file/d/16SjYMkPhDzOhNLfQhPTUdiSDs9AceUMk/view?usp=sharing

2.    Breaking the Silence. W ramach unijnego projektu Erasmus+ w  SOSW nr 4 powstał innowacyjny dwuletni projekt Breaking the Silence. Jego podstawowymi założeniami było m.in. stworzenie warunków do wzajemnego poznania się głuchych uczniów z różnych części Europy. Nazwa projektu również nie była przypadkowa, gdyż tytułowe przełamywanie ciszy, która jest sprzymierzeńcem towarzyszącym osobom niesłyszącym przez całe życie, musiało nastąpić z uwagi na fakt, że wszyscy partnerzy projektowi (Grecy, Rumuni, Słoweńcy, Niemcy,  Polska) posługiwali się własnymi narodowymi językami migowymi. http://www.sosw.edu.lodz.pl/moodle/index.html

 Projekt mobilnościowy realizowany w ramach POWER Erasmus+ w szkole ponadpodstawowej

Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników,projekt  finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" na zasadach  programu Erasmus+. W ramach projektu 52 uczniów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie  wzięło udział                                                w dwutygodniowym stażu zawodowym dotyczącym „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)” w placówce kształcenia zawodowego  „WBS TRAINING AG” w Dreźnie. Link do strony: https://www.zspkleszczow.pl/index.php/projekt-po-wer-2019-2020/realizacja/3503-relacja-2020

 

Małe lub duże projekty z zakresu edukacji przedszkolnej 

  1. Podróżujące projekty, projekt realizowany przez 2 lata w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Edukacja Szkolna przez Przedszkole Miejskie nr 206. Celem jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów. Link: http://przedszkole206lodz.pl/podrozujace-projekty/

2.    beCLIL, projekt realizowany w ramach ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne przez Przedszkole Miejskie nr 206, opierał się na kształceniu dwujęzycznym poprzez stosowanie metodyki CLIL (wzmacnianie kompetencji kluczowych dzieci i nauczycieli oraz rozwijanie ich umiejętności językowych). Link: http://przedszkole206lodz.pl/beclil/

3.    NATURE LOVING KIDS, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 206, jego głównym celem jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i kompetencji w celu organizacji wielu aktywności dla dzieci w zgodzie z naturą. Link: http://przedszkole206lodz.pl/nature-loving-kids/

4.    Cztery żywioły, metoda STEAM w edukacji elementarnej projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 163 w latach 2019 -2021. Priorytetem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez wykorzystanie modelu edukacji opartej na metodzie STEAM (Integracja nauk ścisłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, nauki języków obcych oraz sztuki). Link: https://pm163lodz.wikom.pl/strona/erasmus