Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Aktualności

Szkolenie online dedykowane jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, pracującym 
w publicznych placówkach systemu edukacji, w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

 

Uczestnicy:

·         poznają zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych

·         dowiedzą się, jakie są zasady wdrażania ww. zmian

·         będą potrafili zrealizować szkolenia kaskadowe w swoich placówkach

·         po szkoleniu przekażą nauczycielom klas maturalnych wiedzę na temat
wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych.

 

ZAGADNIENIA

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu - przykłady zadań
egzaminacyjnych - 2 godziny
2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia
nowych wymagań - analiza porównawcza arkuszy
w dotychczasowej i w nowej formule - 2 godziny

Anna Susek
starsza specjalistka ds. języków romańskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

tel.: (22) 345 37 75, wew.: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl