Edukacja ekonomiczna dla wszystkich i… pieniądze dla zwycięzców

Aktualności

nbp logoZ całą pewnością warto zachęcić uczniów do udziału w konkursie Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną poświęconą roli banku centralnego i jego oddziaływaniu na finansową rzeczywistość każdego z nas. Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski, natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”. Do tych wydarzeń nawiązują tematy prac konkursowych.

Temat dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów:

„W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?”

Temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

„190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?”

Autorom najlepszych prac Bank wypłaci pieniądze! Za I miejsce – 4000 zł, za II miejsce – 3500 zł, za III miejsce – 3000 zł, za wyróżnienie – 1500 zł. Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele - opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Prace konkursowe, o objętości 5 – 10 stron formatu A4, należy nadsyłać do 16 października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.nbp.pl/konkursy, gdzie zamieszczony jest również regulamin konkursu.

Wyboru laureatów kapituła konkursowa dokona na przełomie listopada i grudnia, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej w Narodowym Banku Polskim w Warszawie w grudniu. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.