Doradztwo zawodowe dla uczniów VIII klas szkół podstawowych w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Aktualności

rysunek z 3 laptopami - na ekranach osoby podczas spotkania
 
Już dziś zapraszamy na 3 konferencje/webinaria, których celem jest rozpoznanie możliwości kształcenia w zawodach po szkole podstawowej.
 
Webinaria adresowane są do uczniów, koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  w szkołach podstawowych, nauczycieli/wychowawców, rodziców uczniów klas ósmych.
Udział w webinarium zapewni rozpoznanie oferty szkół zawodowych, zawodów, warunków kształcenia, możliwości rozwoju w trakcie nauki. Rynek pracy potrzebuje specjalistów. Świadomy wybór szkoły ponadpodstawowej jest możliwy, gdy uczniowie rozpoznają wszystkie możliwości wyboru.
W lutym zaplanowano 3 webinaria, w każdym z nich zaprezentuje się 4-5 szkół kształcących w zawodach.
Terminy

Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 1 - 10.02.2021 r., godz. 14.00

Link do webinarium

Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 2 - 18.02.2021 r. godz. 13.00

Link do webinarium cz.2

Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 3 - 24.02.2021 r. godz. 13.00

Link do webinarium cz.3

„Kształcenie zawodowe to dobry wybór.  Prezentacja zawodów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 3 marca 2021 godz. 13.00

 
Każde webinarium będzie składało się z dwóch części: 
  • pierwsza prezentacja oferty szkół, 
  • druga możliwość zadawania pytań bezpośrednio do przedstawicieli szkół 
Dostęp do pierwszej i drugiej części webinarium będzie możliwy bezpośrednio  z  komputera lub w aplikacji mobilnej poprzez podane w kolejnej informacji linki.
 
Dyrektorów szkół,  nauczycieli, koordynatorów WSDZ prosimy już teraz o rejestrację elektroniczną, linki:
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 1
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 2
Poznaj zawody i szkoły zawodowe, to dobry wybór , cz. 3
Prezentacja zawodów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 3 marca 2021
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród rodziców oraz umożliwienie uczniom dostępu podczas zdalnego kształcenia w ramach organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 
Opracowanie: Małgorzata Sienna
Ośrodek Doradztwa Zawodowego