Członkek rzeczywisty KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Miniaturka: 

Od 2008 r. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest członkiem rzeczywistym KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 (nr 824).