CERTYFIKATY EKSPERTÓW

CERTYFIKATY ekspertów ds. kształćenia ogólnego i ds. kształcenia zawodowego - modułowego, eksperów ds. awansu zawodowego nauczycieli, asesorów, trenerów, rzeczoznawców, edukatorów, recenzentów i egzaminatorów.