Certyfikat Wysokiej Jakości Nr 2/05 Ministerstwa Gospodarki i Pracy

Miniaturka: 

Certyfikat Wysokiej Jakości Nr 2/05 – przyznany przez Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego –laureatowi VI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkim organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za wysoką jakość zarządzania zasobami ludzkimi oraz promowanie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.