Certyfikat Koalicji Focus SMEs

Miniaturka: 

ŁCDNiKP jest sygnatariuszem Koalicji Focus SMEs powołanej przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy fundacji Rozwoju Przedsieborczości

 Sygnatariusze Koalicji Focus SMEs postanawiamy, co następuje:

 1. Zamierzeniem Sygnatariuszy jest prowadzenie wspólnych działań takich, jak:
  • promowanie współpracy pomiędzy sferą nauki i sferą biznesu,
  • rozpowszechnianie informacji na temat priorytetów Komisji Europejskiej, w tym misji dla wzrostu, polityki przemysłowej, wdrażania Small Business Act, internacjonalizacji oraz wspieranie ich realizacji,
  • ułatwianie dostępu do funduszy europejskich,
  • propagowanie własności intelektualnej i jej ochrony.
 2. Sygnatariusze wyrażają zainteresowanie:
  • podejmowaniem wspólnych inicjatyw,
  • wspieraniem patronatem/partnerstwem wydarzeń podejmowanych przez instytucje innych Sygnatariuszy,
  • informowaniem swoich klientów o organizowanych wspólnie lub przez instytucje innych Sygnatariuszy wydarzeniach oraz o ofercie innych Sygnatariuszy, zgodnie z specyfiką świadczonych usług i potrzeb danego klienta.
 3. Przewidywane formy wspólnych inicjatyw to konferencje, panele dyskusyjne, seminaria, dni informacyjne, spotkania brokerskie, raporty i inne.