Centra kształcenia praktycznego w systemie edukacji PRAKTYCZNIE ZNACZY NOWOCZEŚNIE

Aktualności

Już od dwudziestu lat funkcjonują w polskim systemie edukacji zawodowej. Dysponują najnowocześniejszymi technologicznie maszynami i urządzeniami, monitorują rynek pracy, współpracują z firmami, a przede wszystkim – wspierają szkolnictwo zawodowe w kształceniu na najwyższym poziomie fachowców potrzebnych gospodarce i poszukiwanych przez pracodawców. Mowa o centrach kształcenia praktycznego. Publikację podsumowującą ich dotychczasową działalność i szkicującą wizję przyszłego rozwoju wydało właśnie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, jako pracę zbiorową pod redakcją Janusza Moosa. Nosi ona tytuł: „Centra kształcenia praktycznego w polskim systemie edukacji zawodowej”.

W otwierającym tom tekście „O roli centrów kształcenia praktycznego w systemie edukacji” Janusz Moos przypomniał proces modelowania tych placówek i zebrał wnioski, dotyczące ich roli i zadań w systemie edukacji. Te najważniejsze mówią o konieczności zapewnienia centrom wyposażenia techniczno-dydaktycznego, odwzorowującego najnowsze i przyszłościowe technologie, a także tworzenia w ich ramach ośrodków egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów i osoby dorosłe. Podsumowując swoje rozważania Janusz Moos podkreśla, że „możliwość oddziaływania centrów kształcenia praktycznego na wiele szkół zawodowych oraz zasoby materialne i kadrowe rekomendują je do realizacji ważnych zadań w systemie edukacji”.

O centrum funkcjonującym w Łodzi, w obrębie ŁCDNiKP, pisze Barbara Kapruziak, charakteryzując ją jako jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce, która kształci w zawodach mechatronicznych, mechanicznych, elektryczno-elektronicznych i samochodowych, organizuje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz kursy zawodowych dla osób dorosłych, w tym bezrobotnych i obejmuje co roku kształceniem ponad 10 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, około 8 tys. gimnazjalistów i ponad tysiąc osób dorosłych. Łódzkie centrum szczególnie chlubi się tym, że w jego obrębie został utworzony Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, z najnowocześniejszym w kraju wyposażeniem techniczno-dydaktycznym, prowadzący kształcenie systemem modułowym (zadaniowym) i wykorzystujący technologię e-learningową, która ułatwia dostęp do usług edukacyjnych osobom niepełnosprawnym oraz zamieszkującym poza aglomeracją.

Niezwykle interesującą inicjatywą tego ośrodka jest cykliczne organizowanie warsztatów mechatronicznych dla dzieci z przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych, podczas których poznają one działanie robotów przemysłowych, a nawet mają okazję samodzielnie nimi sterować.

W publikacji ŁODNiKP zaprezentowano również inne centra kształcenia praktycznego, funkcjonujące w różnych regionach kraju: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego – Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu (Ryszard Stojak), „CK Technik” Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach (Dominik Kraska), Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie (Elżbieta Drzazga i Monika Czarnecka), Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (Jan Górny), Bytomski Ośrodek Edukacji (Piotr Klimza), Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu (Józef Surowaniec), Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie (Adam Mazgajczyk) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku (Małgorzata Kiebala). 

Tomasz Misiak