Akredytacja w programie Erasmus 2021-2027

Aktualności

Udział w mobilności edukacyjnej ma się stać realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz kadry działającej na rzecz organizacji edukacji dorosłych. Będzie to możliwe dzięki planowanemu znacznemu zwiększeniu środków na dofinansowanie działań mobilnościowych.

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja.

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.  Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem biletu wstępu do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

Termin składania wniosków – 29 października 2020, godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o zmianach w aplikowaniu do Akcji 1 Programu Erasmus+ można uzyskać w Regionalnym Punkcie Informacyjnym funkcjonującym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia  Praktycznego, tel: 501 25 82 92, email: b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.edu.elodz.pl lub na stronie www.erasmusplus.org.pl

Zapraszamy na spotkania informacyjne oraz konsultacje indywidualne w czwartki w godz. 12.00-15.00, sala 301 od września 2020 r.