Akredytacja dla placówki prowadzącej pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

 Akredytacja dla placówki prowadzącej pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (Decyzja Nr 26/05) przyznana Centrum przez Łódzkiego Kuratora Oświaty potwierdzająca poprzez audit zespołu akredytacyjnego spełnienie przez Centrum wymagań jakościowych, zawartych w zapisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (formalnych i stanu faktycznego). Centrum uzyskało akredytację dla następujących zakresów kształcenia: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym w szkole i placówce, nowoczesny sprzedawca, pracownik hurtowni, przedstawiciel handlowy, księgowość wspomagana komputerem z elementami języka zawodowego, specjalista ds. wynagrodzeń, ECDL, grafika komputerowa z elementami języka angielskiego, projektowanie stron www, prowadzenie małej gastronomii, usługi gastronomiczne – praktyka zawodowa, obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, montaż instalacji i urządzeń sanitarnych, praktyki zawodowe – diagnostyka pojazdów, usługi opiekuńcze/opiekun osób starszych, przedsiębiorczość (od 2005).