AKREDYTACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ

 Certyfikat akredytacji instytucji szkoleniowej
Nr 4/I/2003/2006 przyznany przez Polską Sieć Kształcenia Modułowego, która została powołana i funkcjonuje w ramach międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci pn. Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów
i Technologii Edukacyjnych
. Certyfikat potwierdza, iż Centrum spełnia kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.