Akademia Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli

Aktualności

W ramach działań Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół zorganizowano Akademię Wymiany Doświadczeń Kreatywnych Nauczycieli.

Dla budowania przestrzeni wymiany doświadczeń zaplanowano cykl zajęć otwartych pod hasłem „Tydzień wymiany doświadczeń”. Podczas tego przedsięwzięcia każdy nauczyciel może zgłosić chęć  przeprowadzenia zajęć otwartych.

Pierwszy ”Tydzień wymiany doświadczeń zaplanowano” w terminie 19-23.XI.2018 r.

Drugi „Tydzień wymiany doświadczeń zaplanowano” w terminie 4-8.II.2019 r.

Zainteresowanych nauczycieli przeprowadzeniem zajęć otwartych prosimy o zgłoszenie następujących informacji, po to, aby inni nauczyciele mogli w nich uczestniczyć na adres: lodzkiebss@gmail.com

Termin (data, godzina)

Typ szkoły, klasa, adres

Temat

Imię i nazwisko, przedmiot

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wizerunku oraz miejsca zatrudnienia w dokumentacji projektu zajęć otwartych dla nauczycieli, oraz umieszczania mojego wizerunku w mediach społecznościowych. Jednocześnie zostałem/ am poinformowany/ a, że przetwarzanie danych ma na celu promocję projektu i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.  

                                              

                                                                                                          …………………………..

Czytelny podpis nauczyciela