AKADEMIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY „Samodzielnie prowadzę biznes - jak pasję przekuć w sukces? ”

Nr szybkiej informacji: 
130
Adresat: 
chętni uczniowie z klas II i III szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), zainteresowani tematyką prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Informacja o wydarzeniu: 

AKADEMIA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

„Samodzielnie prowadzę biznes

- jak pasję przekuć w sukces? ”

 

Szanowni Państwo!

         Zapraszamy na spotkanie AKADEMII MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY.

Celem spotkań dla uczniów w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY jest umożliwienie młodzieży poznania warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach AKADEMII organizowane są spotkania z przedsiębiorcami i menedżerami, którzy prezentują dobre praktyki i dzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami.

Kolejne spotkanie w ramach AKADEMII MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY odbędzie się 6 listopada o godzinie 14.00 w Biurze Turystycznym RAFTUR, w Łodzi, ul. Pomorska 32. Prosimy o zgłoszenia chętnych uczniów z klas II i III szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), zainteresowanych tematyką prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie maksymalnie 3 uczniów/uczennic ze szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w AMP należy dostarczyć do dnia 4. 11. 2013 r. pocztą, faksem (0-42 678-07-98), mailem: m.wajgner@op.pl lub pozostawić w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 p. 105.

                                                  Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowały:

A.Mikina, M.Wajgner

Organizator: 
A.Mikina, M.Wajgner