„Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej?”

Nr szybkiej informacji: 
142
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

            Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy niedługo rozpoczną pracę z uczniami klas pierwszych liceów lub techników na spotkanie, na którym przedstawimy odpowiedzi na pytania

·     Jakie zmiany w treściach nauczania matematyki wprowadza nowa podstawa programowa?

·     Z jakich rozwiązań warto korzystać, aby zainteresować uczniów?

·     Jakie rozwiązania zapewnią nauczycielowi i uczniom komfort pracy w okresie zmian?

·     Dlaczego ważna jest zgodność treści w programie kształcenia z podstawą programową?

 

Plan spotkania:                            

·     Prezentacja najnowszych programów i podręczników do nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych („Prosto do matury”,„MATeMAtyka” do zakresu podstawowego 
i rozszerzonego oraz  „To się liczy” dla szkół branżowych).

·      Wykład  „Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej?”

Omówimy potrzeby uczniów pierwszych klas do szkół ponadpodstawowych (zarówno tych, którzy będą uczyli się matematyki w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym). Poznamy propozycje rozwiązań metodycznych proponowanych przez autorów podręczników „MATeMAtyka”, „Prosto do matury" i „To się liczy”, przyjazne uczniom i umożliwiające sprawną realizację nowej podstawy programowej.

 

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi, ul. Czernika 1/3, w dniu 04.04.2019 r. (czwartek), w godz. 15.30 – 18.30.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłączniedrogą elektroniczną do 31 marca 2019 roku(link https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/56647).

Uczestnicy otrzymają: egzemplarze demonstracyjne podręczników dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej, plansze dydaktyczne, pakiety konferencyjne, zaświadczenia o udziale w konferencji.

 

Opracowała:
Danuta Węgrowska
 

Organizator: 
Danuta Węgrowska