Łódzkie Łabędzie

Aktualności

Ogłoszona została X edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2022”organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

 

Konkurs „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” organizowany jest po raz dziesiąty przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Konkurs skierowany jest do pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 szkoły, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzone przez Miasto Łódź.

Konkurs stanowi inspirację dla szkół i pracodawców, ukierunkowując wzajemną współpracę tak, aby przynosiła wymierne efekty dla szkolnego systemu edukacji. Przyznawane pracodawcom statuetki Łódzkich Łabędzi są wyrazem uznania dla nich za szczególne zaangażowanie w procesy kształcenia oraz tworzenie pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkoła, z którą współpracuje pracodawca. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia uczestnictwa w Konkursiezamieszczony jest na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Termin zgłoszenia pracodawców do Konkursu upływa 13 stycznia 2023 r.

 

Załączniki:

1.RegulaminKonkursu_ŁŁ X edycja

2.KartaZgłoszenia_ŁŁ X edycja

3.Informacje_ŁŁ X edycja