Łódzkie Łabędzie

Aktualności

Ogłoszona została IX edycja konkursu na wybór 
„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2021”
organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

 


Konkurs „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” organizowany jest po raz dziewiąty przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W ubiegłym roku z powodu pandemii COVID-19, konkurs nie został ogłoszony i dlatego w tej edycji obejmuje rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021.

Konkurs skierowany jest do pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 szkoły, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzone przez Miasto Łódź.

Konkurs jest inspiracją dla szkół i pracodawców, ukierunkowując wzajemną współpracę tak, aby przynosiła wymierne efekty dla szkolnego systemu edukacji. Przyznawane pracodawcom statuetki Łódzkich Łabędzi są wyrazem uznania dla nich za szczególne zaangażowanie w procesy kształcenia oraz tworzenie pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkoła, z którą współpracuje pracodawca. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia uczestnictwa w Konkursiezamieszczony jest na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Termin zgłoszenia pracodawców do Konkursu upływa 17 stycznia 2022 r.

 

załączniki: