GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nr szybkiej informacji: 
9
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawaw ramach zadania zleconego 
przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

Zainteresowanych dyrektorów przedszkoli/szkół prosimy o rejestrację: www.rejestracja.wckp.lodz.pl, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji szczegółowych udziela koordynator grantu: Zofia Kordala z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl  oraz pracownicy sekretariatu ŁCDNiKP tel. 42 678 33 78 

Koordynator kursu:

Zofia Kordala tel.: (42) 678 33 78 wew.208 z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Organizator: 
Zofia Kordala