XIV TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

Nr szybkiej informacji: 
98
Adresat: 
Uczniowie, nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

„Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej”

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w czternastej edycji Turnieju Wiedzy Ekonomicznej. Tematem wiodącym w bieżącym roku szkolnym jest: Polski Przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnej gospodarki. XIV edycja Turnieju została objęta patronatem przez Narodowy Bank Polski.

   Zachęcamy Szanownych Państwa Dyrektorów i  Nauczycieli do wykorzystania w procesie dydaktycznym tego konkursu, jako szczególnej formy inspirowania uczniów do kształtowania umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Uczniów zachęcamy do zainteresowania się Turniejem, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w  obliczu wyzwań współczesnej gospodarki.

Eliminacje na I i II etapie przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu  27 marca 2019 r. (środa) rozpoczęcie: godz. 1000.   

Do udziału w turnieju przystąpią trzyosobowe drużyny uczniów (max. dwie ze szkoły). Eliminacje na I etapie trwać będą 1,5 godz., w tym czasie trzyosobowe drużyny będą rozwiązywać pisemny sprawdzian. Drużyny, które zostaną zakwalifikowane do II etapu będą udzielać pisemnych odpowiedzi na zadane przez Komisję pytania.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej  www.wckp.lodz.pl  w części poświęconej konkursom. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwadrużyny w XIV Turnieju Wiedzy Ekonomicznej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowychdla każdego ucznianależy przesłać zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu do dnia 28 lutego 2019 r., na adres e‑mail: m.wajgner@lcdnikp.elodz.edu.pl, pocztą, faksem (0-42 678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 p.105.

Opracowały:

Agnieszka Mikina

Maria Wajgner

Organizator: 
Agnieszka Mikina