Wokół nowych lektur i zagadnień językowych – kształcenie polonistyczne w szkole ponadpodstawowej

Nr szybkiej informacji: 
96
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
na kurs  zorganizowany we współpracy  z pracownikami  naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem zajęć jest przygotowanie nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących 
i techników do wdrażania, od 1 września 2019 r., nowej podstawy programowej. 
Kurs poprowadzą pracownicy naukowi UŁ, którzy dobrze znają środowisko łódzkich polonistów – dr hab. Beata Burska-Ratajczyk zajmie się od strony praktycznej wybranymi zagadnieniami językoznawczymi, natomiast dr hab. prof. UŁ Krystyna Pietrych 
i dr Przemysłąw Dakowicz pomogą nauczycielom przygotować się do pracy z nowymi tekstami literackimi umieszczonymi w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia (5 czterogodzinnych spotkań) odbywać się będą w następujących terminach: 
17 stycznia, 24 stycznia, 7 lutego, 28 lutego, 14 marca 2019 r.w ŁCDNiKP (Kopcińskiego 29, s.310) w godz. 15.30-18.30. Koszt uczestnictwa w Kursie – 100 zł (należy wpłacić na konto ŁCDNiKP przed 17.01.2019 r.). Prosimy o zalogowanie się na stronie: 

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/55034.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na te ciekawe zajęcia. W obliczu zmian dokonujących się w szkolnej polonistyce będą one prawdziwym wsparciem.

Opracowała:                    

Ewa Sztombka   

Organizator: 
Ewa Sztombka