FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Nr szybkiej informacji: 
86
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

„ JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ, CZYLI O WIZERUNKU DYREKTORA SŁÓW KILKA”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w Forum.

W planie spotkania:

·     Wykład na temat „Jak cię widzą, tak cię piszą – wizerunek dyrektora” 
(Pani Alicja Kicińska, stylistka, konsultantka ds. wizerunku, trenerka)

·     Dyskusja na temat prestiżu osobistego jako źródła wpływu na innych w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora. (Moderatorzy: Mariola Zajdlic, Elżbieta Kolczyńska)

·     Projektowanie tematyki kolejnych spotkań w ramach Forum. 

Termin:  5 grudnia 2018r., godzina 11.30 – 13.30

Miejsce:  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 210.

Rejestracja:  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 4 grudnia  2018r. za pośrednictwem strony:www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Zarządzania w Edukacji  ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w. 208.

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic