Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję

Nr szybkiej informacji: 
7
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Jak efektywnie organizować proces kształcenia w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej i regionalnej?
 

Podczas spotkania uczestnicy poznają, przygotowaną na bieżący rok szkolny, ofertę doradztwa                     i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ofertę edukacyjną dla uczniów m.in. dotyczącą edukacji prawnej w szkole, prowadzenia mediacji rówieśniczych, pracy samorządów uczniowskich i konkursów interdyscyplinarnych. 

Konferencja odbędzie się 19 września 2018 r.w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310, w godzinach              15.30 – 18.30. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zainteresowanych Państwa prosimy o zarejestrowanie się drogą elektroniczną www.wckp.lodz.pl/rejestracja

 

Opracowała:

Barbara Wrąbel

 

      

 

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim

Organizator: 
Barbara Wrąbel