ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH

Nr szybkiej informacji: 
77
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

Jeśli jesteś nauczycielem szkoły podstawowej lub gimnazjum, pracującym z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to koniecznie musisz wziąć udział w Xedycji projektu Ja to potrafię.Pierwsze w tym roku spotkanie nauczycielskiego zespołu odbędzie się 27 listopadaw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 
w Łodzi o godz.15.00

Cele spotkania:

·     określenie celów projektu,

·     analiza podstawy programowej pod kątem konstruowania wymagań konkursowych,

·     omówienie regulaminu interdyscyplinanego konkursu dla uczniów,

·     przedstawienie harmonogramu projektu.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o rejestrację na stronie  www.rejestracja.wckp.lodz.pl  do dnia 26 listopada br.

opracowała

Katarzyna Pęczek

Organizator: 
Katarzyna Pęczek