FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH „ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Nr szybkiej informacji: 
76
Adresat: 
dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym Forum. 

W planie spotkania:

1. Dyskusja na temat kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

  • prezentacja praktyk i doświadczeń uczestników


2. Analiza zadań i obowiązków dyrektora  związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych.

3. Omówienie sposobów monitorowania procesu kształtowania przez nauczycieli kompetencji kluczowych uczniów.

Moderatorem dyskusji będzie Aneta Madziara, konsultant ŁCDNiKP.

Termin:  23 listopada 2018r., godzina 11.00

Miejsce:  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 201.

Rejestracja:  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 22 listopada2018r. za pośrednictwem strony:www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w.208

 

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic