Zaproszenie do udziału w spotkaniach zespołu metodycznego ds. Edukacji Informatycznej – Kodowania/programowania w I etapie kształcenia

Nr szybkiej informacji: 
71
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz chętni nauczyciele wychowania przedszkolnego
Informacja o wydarzeniu: 
 
Zaproszenie do udziału w spotkaniach zespołu metodycznego ds. Edukacji Informatycznej – Kodowania/Programowania w I etapie kształcenia
 
Doradcy Metodyczni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zapraszają zainteresowanych nauczycieli do udziału w dwóch spotkaniach online zespołu metodycznego ds. Edukacji Informatycznej – Kodowania, Programowania w I etapie kształcenia, które odbędą się 5 i 19 listopada 2020 r., w godzinach 17.00 – 19.00 z wykorzystaniem platformy Office 365, aplikacji Microsoft Teams:
  • I spotkanie: Zajęcia z elementami rzeczywistości rozszerzonej – efekt „wow” w temacie jesieni (aplikacja Quiver, puzzle AR oraz funkcja przeglądarki Google do obiektów 3D),
  • II spotkanie: Od maty edukacyjnej do ożywiania zakodowanych obrazków w aplikacji Chatter Pix.
Udział w spotkaniach umożliwi nauczycielom:
  • wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie zastosowania niekonwencjonalnych metod i form pracy z wykorzystaniem TIK w procesie uczenia/uczenia się,
  • dzielenie się dobrymi praktykami w aspekcie zastosowania różnorodnych/ alternatywnych rozwiązań edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, również w pracy zdalnej z dziećmi/uczniami.
Spotkania realizowane będą z udziałem liderów zespołu - Agnieszki Przybylak, nauczycielki z SP 162 oraz Agnieszki Piekarskiej nauczycielki z SP 153. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzanie swojego uczestnictwa do 04.11.2020 r. poprzez rejestrację elektroniczną poprzez linki:
Podczas rejestracji proszę o podanie służbowego adresu mailowego Microsoft Office 365 (w domenie elodz.edu.pl).
 
Opracowała:
Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
 
Prosimy o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim
 
Planowany termin zajęć:: 
05.11.2020 r. i 19.11.2020 r. 17.00 - 19.00
Organizator: 
Aleksandra Proc a.proc@lcdnikp.elodz.edu.pl