„Czy można przygotować ucznia do matury z matematyki pracując w formie zdalnej?” - konferencja

Nr szybkiej informacji: 
67
Adresat: 
Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
 
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
Czy można przygotować ucznia do matury z matematyki
pracując w formie zdalnej?
 
Zapraszamy do udziału w konferencji online
 
Pracowania Edukacji Matematycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, zapraszają Państwa na konferencję, której celem będzie m.in.:
  • analiza wyników matur i poziomu umiejętności badanych na egzaminie maturalnym z matematyki,
  • prezentacja doświadczeń związanych z edukacją zdalną, w tym wykorzystywanych platform edukacyjnych, programów i sprzętu, np. tabletów graficznych,
  • przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, w odniesieniu do treści oraz form pracy,
  • omówienie zasad i koncepcji pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.
Zapraszamy Państwa na godz. 15.00 w środę 28 października 2020 r.
Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłącznie drogą elektroniczną do 25 października 2020 roku na niżej podany link:
 
 
Udział w usłudze online jest możliwy dla osób, które podadzą służbowy adres mailowy w domenie elodz.edu.pl
 
Opracowali:
Danuta Węgrowska
Jacek Człapiński
konsultanci w zakresie matematyki
 
Prosimy o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim.
 
 
Planowany termin zajęć:: 
28.10.2020
Organizator: 
Danuta Węgrowska, d.wegrowska@lcdnikp.elodz.edu.pl Jacek Człapiński j.czlapinski@lcdnikp.elodz.edu.pl