Mediacja jako kompetencja społeczna

Nr szybkiej informacji: 
66
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
 
 
Warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół
 
Mediacja jako kompetencja społeczna
 
Rola nauczyciela/dyrektora w mediacjach szkolnych, rówieśniczych, pracowniczych
 
Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół do udziału w cyklicznych, bezpłatnych 18-godzinnych zajęciach warsztatowych (6 spotkań po 3 godziny, co 2 tygodnie) poświęconych roli nauczyciela/dyrektora w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym. Warsztaty są częścią projektu realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Pactus.
 
Tematyka warsztatów:
  • Przyczyny, formy, przebieg i funkcje konfliktów
  • Sytuacje konfliktowe i kryzysowe jako szansa rozwoju i budowania wspólnoty, społeczności szkolnej
  • Mediacja jako uniwersalna kompetencja społeczna
  • Podstawy konstruktywnej komunikacji
  • Zasady i techniki mediacji
Terminy warsztatów: pierwsze spotkanie 5 listopada w godz. 16.30-18.45, kolejne: 19 listopada, 3 grudnia, 17 grudnia 2020 roku, 7 stycznia, 21 stycznia 2021 roku w tych samych godzinach.
 
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą hybrydowo, pierwsze spotkanie online na platformie Teams Office 365, kolejne w zależności od warunków sanitarnych (2 zajęcia warsztatowe stacjonarnie).
 
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.
 
Koordynacja i prowadzenie:
certyfikowany mediator Beata Wielkopolan
 
Opracowała:
 
Prosimy o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim
 
 
Planowany termin zajęć:: 
05.11.2020 - 21 .01.2021
Organizator: 
Beata Wielkopolan b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl