Kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Nr szybkiej informacji: 
5
Adresat: 
Dyrektorzy szkół i placówek
Informacja o wydarzeniu: 

flaga-ukrainy-ruchomy-obrazek-0018Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Uprzejmie informujemy, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (przy ulicy Kopcińskiego 29), od 19 września 2022 r., będzie prowadzony kurs intensywnej nauki języka polskiego jako obcego, który będzie trwał do końca lutego 2023 r.
 
Zajęcia (90 minut dziennie) będą odbywać się niemal we wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych (od godz. 17:15).
 
Kurs skierowany jest do osób z Ukrainy, które posiadają wyższe wykształcenie i były zatrudnione w swoim kraju na etatach nauczycieli, a obecnie w łódzkich szkołach i placówkach są zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela/ tłumacza/ asystenta międzykulturowego.
 
Kurs będzie prowadzony na poziomach kompetencji językowej A1 i B1. Zakończy się egzaminem zewnętrznym certyfikującym znajomość języka polskiego, co będzie przydatne przy nostryfikowaniu kwalifikacji nauczyciela ukraińskiego w Polsce.
 
Uczestnicy kursu zostaną jednocześnie zapoznani z zasadami i wymaganiami dotyczącymi organizacji kształcenia w Polsce. W związku z tym, prosimy Dyrektorów o skierowanie pracujących w szkołach nauczycieli ukraińskich do udziału w oferowanym kursie. Zgłoszenia będą przyjmowane przez ŁCDNiKP do 23 września 2022r .
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy Państwa o ścisłą współpracę z osobami prowadzącymi kurs, w zakresie monitorowania obecności uczestników na zajęciach.
 
W przypadku braku miejsc, o zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Rejestracja na poziom A1/A2:   Link do rejestracji elektronicznej
 
Rejestracja na poziom B1:   Link do rejestracji elektronicznej
 
Organizacja i prowadzenie kursu
oraz opracowanie informacji:
Janusz Bomanowski
tel.: 503749341
 
 
Planowany termin zajęć:: 
19.09.22-28.02.2023
Organizator: 
Janusz Bomanowski j.bomanowski@lcdnikp.elodz.edu.pl