Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach

Nr szybkiej informacji: 
57
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów
Informacja o wydarzeniu: 

FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmychszkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI. Jego organizatorami są Centralny Gabinet Edukacji Filmowej oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Celem konkursu jest m.in. przygotowanie uczestników konkursu do świadomego i krytycznego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie mediów społecznościowych, a także rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi regionu łódzkiego. 

Konkurs jest trzystopniowy. Jego laureaci otrzymają dodatkowe punkty na świadectwie, brane pod uwagę podczas naboru do szkół ponadgimazjalnych i ponadpodstawowych. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dołączonym do Szybkiej informacjiregulaminem konkursu. Jest on również zamieszczony na stronie http://edukacjafilmowa.pl/dla-mlodego-kinomana/konkursy/oraz stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/konkursy-tematyczne-i-interdyscyplinarne-wykaz-regulaminy-zarzadzenia/

Mamy nadzieję, że uczniowie zainteresowani filmem i mediami wezmą udział w tym interesującym przedsięwzięciu. Chętnych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia drogą elektroniczną (Załącznik Nr 1) na adres internetowy Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (filmowelodzkie@palacmlodziezy.lodz.pldo dnia 29 października 2018 r. 

 Serdecznie zapraszamy.

Opracowała:

Danuta Górecka

Organizator: 
Danuta Górecka