Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Nr szybkiej informacji: 
54
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Polonista - tutor, coach, facyliator, mistrz?

Rola nauczyciela w przygotowaniu do Olimpiady Języka Polskiego i innych konkursów

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do udziału w cyklicznych 15-godzinnych zajęciach warsztatowych (5 spotkań po 3 godziny, co 2 tygodnie) poświęconych roli nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, przygotowującym się do konkursów.

Tematyka warsztatów

  • Jak ułatwić uczącym się przejście procesu przygotowań do konkursu?
  • Jak obcować z poezją?
  • Jak towarzyszyć uczniowi w procesie redagowania tekstów?
  • Jak towarzyszyć przygotowującemu się do wypowiedzi ustnych?
  • Gdzie szukać materiałów ?
  • Jak tworzyć warunki sprzyjające osiągnięciu celów?

Terminy warsztatów: pierwsze spotkanie 27 października w godz. 16.30- 18.45, kolejne: 10 listopada,24 listopada, 8 grudnia, 22 grudnia 2020 roku w tych samych godzinach.

Pierwsze spotkanie Z poezją, jak z dzieckiem. Obcowanie z wierszami na języku polskim poprowadzi mgr Joanna Bożyk, nauczyciel akademicki, poetka, obecnie polonistka w szkole podstawowej.

Miejsce: ŁCDNiKP, ul Kopcińskiego 29, sala 210 Rejestracja elektroniczna: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/63218

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Koordynacja i prowadzenie: Beata Wielkopolan

b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl

Opracowała: Beata Wielkopolan

Organizator: 
Beata Wielkopolan