KANGUR MATEMATYCZNY 2021

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

.

Komunikat

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2021

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie KANGUR Matematyczny. 
Od 10 stycznia  2021 r. można zgłaszać na kontach szkół uczestników do XXX edycji konkursu Kangur Matematyczny. W roku 2021 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 18 marca o godzinie 9.00. Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 10 zł . Szkolni koordynatorzy konkursu "KANGUR 2021" są odpowiedzialni za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:
•Założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur mat.pl/szkola_instrukacja.pl )w przypadku braku konta szkoły.
• Zgłoszenie uczestników do 08 luty 2021 roku drogą elektroniczną oraz przesłanie zgłoszenia szkoły  na adres:kangur@wckp.lodz.pl Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły  i wpłaty na konto  :
 25 1560 0013 2026 0040 3869 0006 z dopiskiem (koniecznie !) KANGUR MATEMATYCZNY-uczestnicy konkursu zgłoszeni na koncie szkoły zostaną zatwierdzeni.
•Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.
•Zgodny z regulaminem przebieg zawodów.
•Dostarczenie lub wysłanie pocztą kart odpowiedzi w dniu przeprowadzenia konkursu na adres: XLVII Liceum Ogólnokształcące, 92-538 Łódź ul. Czernika 1/3 z dopiskiem Kangur Matematyczny  .
•Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które będą dostępne po zalogowaniu się na konto szkoły po 13 maja 2021

Zebranie  oświadczeń od zgłoszonych uczniów zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych które przechowujemy w szkole.
W razie dodatkowych pytań po przeczytaniu komunikatów na koncie szkoły prosimy o kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171 lub 604157747 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2021 i regulamin będą umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl 

UWAGA Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu.

Organizator: 
Danuta Węgrowska