KANGUR MATEMATYCZNY 2023

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

.

 

Informacja dotycząca Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2023

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie KANGUR Matematyczny. 

Od 28 listopada  2022 r. można zgłaszać na kontach szkół uczestników do XXXII edycji konkursu Kangur Matematyczny. W roku 2023 konkurs przeprowadzony zostanie 
w czwartek 16 marca  godzinie 9.00.
 Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 14 zł . Szkolni koordynatorzy konkursu "KANGUR 2023" są odpowiedzialni za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:
•Założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur mat.pl/szkola_instrukacja.pl )w przypadku braku konta szkoły.
• Zgłoszenie uczestników(minimum 10 ) do 15 stycznia (do ferii zimowych) 2023 roku drogą elektroniczną  oraz przesłanie zgłoszenia szkoły  na adres:kangur@wckp.lodz.pl Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły  i wpłaty za uczestników najpóźniej do 15 stycznia na konto  11 1240 1037 1111 0011 0912 0116  z dopiskiem (koniecznie !) KANGUR MATEMATYCZNY- uczestnicy konkursu zgłoszeni na koncie szkoły zostaną zatwierdzeni.
•Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.
•Zgodny z regulaminem przebieg zawodów.
Dostarczenie lub wysłanie pocztą kart odpowiedzi w dniu przeprowadzenia konkursu na adres: XLVII Liceum Ogólnokształcące, 92-538 Łódź ul. Czernika 1/3 
z dopiskiem Kangur Matematyczny.
  
•Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które będą dostępne po zalogowaniu się na konto szkoły po 11 maja

Zebranie  oświadczeń od zgłoszonych uczniów zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych które przechowujemy w szkole.
W razie dodatkowych pytań po przeczytaniu komunikatów na koncie szkoły prosimy 
kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171 lub 604157747 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl

Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2023 i regulamin będą umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl 

UWAGA: Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród i dyplomów 
a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu

Organizator: 
Danuta Węgrowska