KANGUR MATEMATYCZNY 2022

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

.

 

XXXI Edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2022

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie KANGUR Matematyczny. 
Od 15 listopada  2021 r. można zgłaszać na kontach szkół uczestników do XXXI edycji konkursu Kangur Matematyczny. W roku 2022 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek 17 marca 
o godzinie 9.00. Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach wnoszą opłatę 12 zł . Szkolni koordynatorzy konkursu "KANGUR 2022" są odpowiedzialni za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:
•Założenie konta szkoły na stronie internetowej głównego organizatora www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur mat.pl/szkola_instrukacja.pl )w przypadku braku konta szkoły.
• Zgłoszenie uczestników(minimum 8 ) do 04 luty 2022 roku drogą elektroniczną  oraz przesłanie zgłoszenia szkoły  na adres:kangur@wckp.lodz.pl Po otrzymaniu zgłoszenia szkoły  i wpłaty za uczestników najpóźniej do 10 luty na konto  : 25 1560 0013 2026 0040 3869 0006 z dopiskiem (koniecznie !) KANGUR MATEMATYCZNY- uczestnicy konkursu zgłoszeni na koncie szkoły zostaną zatwierdzeni.
•Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów 
o terminach odbioru testów i zwrotu kart odpowiedzi oraz odbioru nagród.
•Zgodny z regulaminem przebieg zawodów.
•Dostarczenie lub wysłanie pocztą kart odpowiedzi w dniu przeprowadzenia konkursu na adres: XLVII Liceum Ogólnokształcące, 92-538 Łódź ul. Czernika 1/3 z dopiskiem Kangur Matematyczny  .
•Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które będą dostępne po zalogowaniu się na konto szkoły po 12 maja

Zebranie  oświadczeń od zgłoszonych uczniów zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych które przechowujemy w szkole.
W razie dodatkowych pytań po przeczytaniu komunikatów na koncie szkoły prosimy o kontakt telefoniczny z Danutą Węgrowską: 600467171 lub 604157747 lub pocztą elektroniczną: kangur@wckp.lodz.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2022 i regulamin będą umieszczone na stronie głównej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl 

UWAGA: Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród i dyplomów a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu.

 

 

Organizator: 
Danuta Węgrowska