Organizacja warsztatu pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym

Nr szybkiej informacji: 
50
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z krótkim stażem zawodowym do udziału  
w20-godzinnych warsztatach 

Tematyka zajęć: 

 

  • Elementy warsztatu pracy nauczyciela 
  • Planowanie działań edukacyjnych i wychowawczych 
  • Metody i techniki pracy z uczniem 
  • Rola oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i jego formy 

 

Udział w warsztatach: 

  • umożliwi doskonalenie umiejętności z zakresu: organizowania własnego warsztatu pracy,  planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego,  
  • będzie sprzyjał usystematyzowaniu wiedzy na temat motywowania uczniów oraz zastosowania metod aktywizujących w edukacji zawodowej.  

Zainteresowanych udziałem nauczycieli, prosimy o zgłoszenie w systemie elektronicznym pod linkiem https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/62975 

Pierwsze spotkanie on-line odbędzie się 27 października 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 15.00. 

Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć zostaną przesłane w dniu 26.10.2020 r. na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

 


Opracowała: 

Jadwiga Morawiec  

konsultant Pracowni Edukacji Zawodowej

 

Organizator: 
Jadwiga Morawiec